10 May 2010

natur

Natur /2009/

2 comments:

Anonymous said...

goe zurjee

Anonymous said...

гоё зуржээ амжилт найзаа. гэхдээ тэр улаан сар зургийг чинь ойлгодоггүй